Coiling Dragon

Coiling Dragon

Pełna nazwa: Wijący Smok (盘龙) aka Panlong

Autor: I Eat Tomatoes

Status projektu: wstrzymany

Typ projektu: Web Novel

Minimalny wiek: 16+

Gatunki:

Akcja Fantasy Przygodowy Sztuki Walki Nadprzyrodzone

Opis:

Na kontynencie Yulan, imperia rosły i upadały. Święci, nieśmiertelne byty z niewyobrażalną mocą, toczący bitwy na miecze i zaklęcia, siejąc w wyniku czego niewyobrażalne zniszczenia. Magiczne Bestie rządzące w górach, gdzie odważni - bądź głupi, wybierają się, by sprawdzić swą siłę. Nawet potężni mogą polec pod silniejszymi od siebie. Silni żyją jak królowie, słabi zaś starają się przeżyć kolejny dzień. To właśnie świat, w którym zrodził się Linley. Wychowany w małej mieścinie Wushan, Linley jest członkiem legendarnego klanu Wojowników Smoczej Krwi, klanu Baruch. Ich sława nie raz już wstrząsnęła światem, jednakże klan podupadł przez setki lat do tego stopnia, że nawet cenna pamiątka klanu została sprzedana. Z zadaniem przywrócenia chwały swojemu klanowi, Linley będzie zmuszony przeżyć niezliczone ilość perypetii, zdobywając w międzyczasie zarówno oddanych przyjaciół, jak i śmiertelnych wrogów. Bądź świadkiem tworzenia nowej legendy. Legendy Linleya Baruch. This novel has been fully translated by RWX from Wuxiaworld.